TRIPPLING – funkcia komfortného blikania vo vozidlách OPEL

trippling

TRIPPLING (obr.1) je navrhnutý ako prídavný modul, pomocou ktorého je umožnená funkcia trojbliku smeroviek pri krátkom vychýlení páčky smeroviek do požadovaného smeru najmä pri starších modeloch vozidiel, v ktorých táto funkcia ešte nie je.

Related Images: