Něco málo o EGR

Témata společná pro diesel i benzín a všeobecný pokec kolem motorů

Moderátoři: Honz@, AstraMan, Radoš 92

Odpovědět
Pavel V.
Příspěvky: 71
Registrován: 28 srp 2007, 12:54
Bydliště: Brno a okolí

Něco málo o EGR

Příspěvek od Pavel V. » 12 pro 2009, 06:54

Autor DFENS
Zdroj http://www.dfens-cz.com/.

Na základě dotazu přináším pár informací ohledně likvidace jedné ekologické fíčury ve vašem voze. Úvodem podotýkám, že toto není návod, pouze povšechná informace, a pokud se někdo na základě ní pokusí modifikovat svoje vozidlo, je to jen jeho problém. Také předesílám, že závěrem tohoto článku bude EGR neodpojovat.

Princip

EGR (exhaust gas recirculation) je proces v moderním spalovacím motoru (zážehovém i vznětovém), při kterém je část výfukových plynů přiváděna zpět do sání a účastní se opět procesu spalování. Spalování se tak neúčastní pouze vzduch a palivo, ale také tato inertní složka. Pro lepší představu, je to jako propojit odtok ze záchoda s přítokem do kuchyňského dřezu.

U zážehového motoru je zpětně přivávěno asi 10% obsahu válce. Dodatečně přivedená inertní složka snižuje celkovou tepelnou kapacitu obsahu válce a tím snižuje teplotu spalování. a to snižuje produkci NOx (NOx typicky vznikají při teplotě spalování nad 2500°C). Snížením teploty spalování můžeme zamezit klepání a nastavit větší předstih (zvýšení účinnosti). Protože část tepla "schováme" do zahřátí inertní složky, může výrobce motor navrhnout tak, aby se stěny válců a hlava ohřívaly více (narozdíl od oldschool přístupu, kdy to celé bylo navrženo tak, aby teplo bylo nejvíce odváděno mimo spalovací prostor) a tím zvyšovat efektivitu celého motoru, protože zůstane více tepla akumulovaného pro expanzní fázi. Další profit u zážehového motoru plyne z toho, že na získání stejného výkonu musíme více šlápnout na plyn, takže škrtící klapka je více otevřena a snižují se pneumatické ztráty v sacím potrubí. U vznětového motoru je zpětně příváděno až 50% a u nich nahrazuje inertní složka vzduch (diesely pracují vždy s přebytkem vzduchu, kromě případů, kdy je motor uměle "přidušen" kvůli vypalování DPF) a zanikají i výhody z minimalizace pneumatických ztrát.

Nevýhodou u zážehového motoru je ztráta výkonu (klesá objem práce, kterou můžeme "vytáhnout" z pístu), proto je EGR neaktivní při plném plynu. Další nevýhodou je, že s rostoucím procentem EGR klesá rovnoměrnost hoření - lidově řečeno, nepovede se všechny složky tak hezky smíchat, aby nevznikly "ostrůvky", které vyvolají nesouvislé hoření. To se projeví hrubým chodem motoru a vibracemi. Benzínové auto s vadným EGR má někdy zvuk jako TDičko v bezvadné kondici. U dieselu vznikají další problémy - plyny přiváděné zpět do sání je nutné chladit. Protože je záchod propojen s dřezem, dostává se do dřezu to, co bylo předtím v záchodě, motor produkuje více sazí, které je nutno zachycovat v částicovém filtru. Jenže částicový filtr potřebuje pro svoji funkci vzduch a palivo, aby mohl saze vypálit - jsou to vlastně taková kamna, ve kterých se z velkých kusů uhlí dělají malé kusy uhlí - a když mu část vzduchu sebereme přidáním inertní složky, sebereme mu část funkce.

Další okruh problémů plyne z funkce EGR komponent. Výfukové plyny obsahují částečky uhlíku, ty dříve nebo později zaserou součásti EGR systému. Do sání je vyvedeno odvětrání klikové skříně, směs částeček z EGR spolu s olejovými výpary vytvoří něco jako asfalt a ten zalepí sání a všechny mechanismy v něm včetně škrtící klapky, redukuje průřez kanálů a krade výkon. Někdy to zabalí ty komponenty samy o sobě, protože jsou zatíženy velkými teplotami a v korozivním prostředí. EGR ventily většinou nepřežijí bez nějakého servisního zásahu 200.000km. U některých aut je to kolorit stejně jako váhy vzduchu u motorů TDi, zejména se to týká francouzských HDi, jejichž majitelé si pak stěžují, že jim to nejede a hulí. Někdy se také tvrdí, že EGR zvyšuje kyselost motorového oleje a tím zvyšuje jeho korozní účinek, těžko říci - žádnou relevantní studii na toto téma jsem nenalezl. Nabízí se samozřejmě otázka, zda přínosy ze snížení emisí NOx skrze EGR vyvážily negativa z degradace stavu motoru dlouhodobým vlivem propojení záchodu s dřezem.

Neplatí lidová teorie, že EGR je tam proto, aby se spálily případné zbytky paliva při nedokonalém spalování. I když u některých předkomůrkových dieselů a vyčvachtaných "snů českých rodin" s mrtvým turbem a víkem kufru celým zčernalým od toho fofru nastává tato funkce tak nějak spontánně.

Hardware

Rozlišujeme EGR interní a externí.

Interní EGR je realizováno tak, že výfukové ventily jsou ještě otevřené, když se začne píst pohybovat dolů. Někdy se tomu také říká překřížení ventilů. Předpokladem je, že výfukové a sací ventily mají každý svoji vačkovou hřídel. Na ovládané vačkové hřídeli je variátor, který umožňuje řídit, kolik EGR plynů tam půjde.

Externí systém je častější, přesnější, lépe řiditelný, ale také komplikovanější. V hlavě válců je proveden kanál propojující výfukový kanál (některého z válců) s přírubou na EGR ventil, který otevírá nebo zavírá recirkulační okruh. Z ventilu vede trubka zpět do sání, nejčastěji opatřená nějakým chladičem, buď vzduchovým nebo vodním. Někdy je tento systém kompletně skryt v sání a není zvenčí vidět. Úplně nejprimitivnější EGR ventil byl takový jako kužel z tvrdokovu zasouvaný do trubky pneumaticky podtlakem ze sání. Když byl kužel zasunutý, trubka byla ucpaná. Fungovalo to autoregulací podle podtlaku za sání, vyřazení ve volnoběhu zajišťoval jednoduchý odpojovač.

Jenže ekologický matrix se prohluboval a tak bylo třeba vymýšlet čím dál tím rafinovanější systémy. Kalifornie je mistrem ve vyslovování regulací a podle kalifornské normy z roku 1994 musejí být všechny systémy ovlivňující exhalace elektronicky monitorovány po celou dobu běhu motoru. Jako první se objevilo hlídání polohy ventilu, kdy ECU motoru zjišťovala, zda akční člen ventilu dosáhl krajní polohy. Současná podoba vyspělého EGR ventilu je taková, že ventil je proporcionální, ovládaný servomotorem, který je řízen z ECU motoru, má hlídání polohy skrze potenciometr v motorku a ještě navíc je funkce systému monitorována nadřazeným řízením motoru pomocí různých senzorů.

Nejčastější je monitorování systému skrze teplotu spalin. Za EGR ventilem je snímač teploty. Využívá se faktu, že výfukové plyny jsou teplejší než okolí. Teplota v ve vratném nebo sacím potrubí musí být vyšší než okolní o řádově desítky stupňů, jinak je zapsána do řídící jednotky chyba. Teplotní senzor je buď přímo na potrubí vedoucím z EGR ventilu, nebo na sacím potrubí. Druhý monitorovací systém využívá tlaku v sacím potrubí a toho, že přetlak ve výfuku musí při funkčním EGR vyvolavát zvýšení tlaku v sání, který je měřen senzorem MAP (manifold absolute pressure).

Problems

EGR je zpravidla aktivní až po zahřátí motoru a je vypnuté při volnoběhu a plné zátěži. Pokud ekologický udělátor selže, motor má hrubý chod na volnoběh a nepěkně se chová při akceleraci, například popojíždění v zácpě ve problém (ventil je bloknutý v poloze "otevřeno"), může také dojít ke střílení do výfuku nebo do sání, protože se hoření zpomalí natolik, že jej píst předběhne. EOBD při zjištění problému vytváří chybové kódy P0401 - P0409, to se projeví signalizací na palubní desce. Auto s vadným EGR systémem má zpravidla problémy na testu emisí - HC a NOx.

EGR deletion

Odstraněním EGR systému myslím to, že sám výrobce do motoru EGR nenamontuje. Jak bylo zmíněno, u vznětových motorů sice umožňuje EGR snížení produkce NOx, ale současně způsobuje problémy s tvorbou částic. Nabízí se proto možnost EGR tam vůbec nenamontovat a používat systémy k zachycování NOx přímo ve výfuku, jako např. vstřikování močoviny. To by mohlo zásadně zlepšit ekonomiku motoru a jeho ekologické parametry.

EGR disable

U systémů bez kontroly polohy i funkce je vyřazení EGR ventilu snadné. Protože je ventil zpravidla ovládán pneumaticky, stačí vyhledat jeho podtlakovou hadičku a vhodně ji zaslepit, například ložiskovou kuličkou.

U systémů, kde je kontrolována poloha ventilu skrze ECU motoru, je třeba najít jiný workaround. Jaký přesně, to záleží na konstrukci ventilu. Moderní ventily mají servomotorek ovládající něco jako miniaturní škrtící klapku, v motorku je potenciometr. Motorek lze od ventilu oddělit, takže bude vrčet někde opodál a potenciometr bude poskytovat korektní hodnoty. Pokud to není tak snadné, pak se nabízí možnost ucpat vývod z EGR ventilu tak, aby sice ventil ventiloval, ale dál za něj už nic nešlo. Například vrazit do trubky vedoucí od ventilu k sání nějaký uzávěr - kuličku, zátku, šroub... Další možností, pro ventily integrované do hlavy válců, je výroba těsnění, ve kterém není díra pro výstup z ventilu. Změna by každopádně měla být reverzibilní, pro případ problému s emisním testem.

Pokud má systém kontrolu polohy ventilu i funkce, pak je hardwarové hacknutí z pohledu běžného uživatele nemožné. Je třeba se soustředit na hledání jiných cest, například adaptaci dat v řídící jednotce. U některých starších motorů TDI od VW lze potlačení EGR funkce provést "neinvazivně" nastavením nových hodnot například programem VAG-COM, stav u těch novějších mi není znám. Uživatelé, co to provedli, konstatují, že ten jejich krám získal víc power (pokud to u třináct let starého TDička vůbec lze) a sporadicky se objevovala chyba údaje MAP senzoru a odpojovalo se turbo, protože tlak v sání překročil 2,4 baru. Takovej to byl hukot.

Pochybuji ovšem, že u zážehového motoru disablování EGR nečemu výrazně prospěje. Někdy se ani sami výrobci těchto motorů netají tím, že tam EGR mají, jen aby ho tam měli, protože ho tam konkurence má a systém je aktivní v menším rozsahu. Mezi přínosy případného vypojení lze počítat menší zanášení sacího potrubí a delší životnost prvků na něm (teplotní a tlakový senzor, škrtící klapka, různé mechanismy stavění délky a průměru apod.), ale to alespoň u benzínového motoru nevyváží negativa. Zanášení sání není nijak drastické, když pomineme ten problém, že vyústění EGR je zpravidla někde poblíž škrtící klapky a tu to zasere jako první.

Populární je tato úprava na vznětových přeplňovaných motorech. Na druhou stranu pouhým odpojením nehozí poškození motoru (když zanedbáme primární škody při odpojovacích aktivitách). Pro majitele turbodieselů mám však jinou kruciální mesič - kupte si normální auto a nebudete na traktůrku muset nic odpojovat.

Tolik tedy o jedné opičárně, kterou mají mnozí z nás v autech a ani o tom nevědí.
Astra J 1.7 CDTI ST, 96000 km.

Reklama
 

Uživatelský avatar
Mojmec11
Příspěvky: 1547
Registrován: 20 zář 2009, 11:03
Bydliště: Kdysi okolí Třebíče, teď Jižní Čechy,vesnice,okna na všecky strany

Re: Něco málo o EGR

Příspěvek od Mojmec11 » 13 pro 2009, 17:29

Já o ní vím a štve mě tam.Nejradši bych to ucvaknul a narval vynálezcům hluboko tam kam slunce nesvítí.
Astra 1.6 16v 74kW,X16XEL,Caravan sport,"stříbrná sršeň" z Itálie
Astra 1.8 16V,Caravan,"stříbrná sršeň" z Německa - už jen jako zdroj náhradních dílů.
[color=#0000FF][b]Diagnostika OP-COM Dačice a okolí,ceny lidové,vytáhnu z vašeho auta všecky data- pak je na vás,co s nima uděláte[/b][/color] :lol:

Uživatelský avatar
Kraken
Příspěvky: 457
Registrován: 20 srp 2008, 14:07
Bydliště: Košice

Re: Něco málo o EGR

Příspěvek od Kraken » 15 pro 2009, 10:49

Tak toto bolo veľmi inšpiratívne. Dozvedel som sa ďalšie nové informácie. 8)
Osobne som prívržencom čistenia EGR alebo výmeny v prípade fatálneho zlyhania, rozhodne nie zaslepovania.
Opel Astra Classic II 1,4 16V Twinport (Z14XEP) 5dv.

Salám
Příspěvky: 1568
Registrován: 26 čer 2006, 14:56
Bydliště: Ostrava

Re: Něco málo o EGR

Příspěvek od Salám » 15 pro 2009, 11:05

Perfektní počteníčko 8) jen houšť......

Majesty
Příspěvky: 2642
Registrován: 03 zář 2008, 09:15
Bydliště: Metropole Libouň (na dohled Blaník)
Kontaktovat uživatele:

Re: Něco málo o EGR

Příspěvek od Majesty » 15 pro 2009, 11:13

Autor a výše uvedená stránka je pro mě známá a je velmi inspirativní. Téměř vše vychází ze zdravého rozumu, což se ovšem ne vždy shoduje s právní úpravou nebo jejím vysvětlením příslušných orgánů.
Jinak už jsem tady jednou dával odkaz na článek o koupi aut v bazarech. Viz TADY
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI
EX The Golden Queen of Majesty --> EVOLUCE (str.21)
Obrázek Obrázek O nás
http://cardigan-bedwyr.blogspot.com/

Uživatelský avatar
Nosound89
Příspěvky: 885
Registrován: 22 dub 2009, 08:34
Bydliště: kousek od Frýdku-Místku
Kontaktovat uživatele:

Re: Něco málo o EGR

Příspěvek od Nosound89 » 15 pro 2009, 12:36

dobrý článek 8)
už HONDA civic VTEC

Pindour
Příspěvky: 76
Registrován: 31 led 2009, 13:14
Bydliště: Plzeň

Re: Něco málo o EGR

Příspěvek od Pindour » 15 pro 2009, 18:04

Přesně jak píše Mojmec11 o něco výš!!!! :x

Frydex
Příspěvky: 5540
Registrován: 20 pro 2006, 00:37
Bydliště: Ostrava jak Cyp
Kontaktovat uživatele:

Re: Něco málo o EGR

Příspěvek od Frydex » 15 pro 2009, 21:00

hválím tento článek, vzal jsem ho jedním dechem.... přidávám mezi důležité..
Moje Astrina 1,7DTi
Obrázek Přišel jsem, viděl jsem, zůstal jsem....
A je vám jasné, že: "Jak to má kola, nebo kozy, tak s tím budou brzo problémy...."

lukaskpd
Příspěvky: 4563
Registrován: 09 dub 2007, 19:55
Bydliště: Hlinsko v Cechcach
Kontaktovat uživatele:

Re: Něco málo o EGR

Příspěvek od lukaskpd » 08 úno 2010, 00:26

tu je k EGR ventilu tiez nieco napisane a produkt na zaslepenie http://race.dieselpower.cz//Produkty/egr-pipe-kit.php
Neuč se, život tě nauči !!!! :)
Obrázek Lukaskpdova Astra G Obrázek
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
Obrázek
www.jkcolor.iplace.cz/

Uživatelský avatar
radek_
Příspěvky: 304
Registrován: 31 srp 2009, 21:05
Bydliště: Most

Re: Něco málo o EGR

Příspěvek od radek_ » 27 bře 2010, 13:06

Mám problém u motoru x17dtl...
když jedu chvíli dýl ve stejných otáčkách rozsvítí se mi kontrolka elektroniky motoru a motor se přepne do nouzového režimu...
Když přidám nebo uberu, během chvilky zhasne.
Na diagnostice je chyba recirkulace výfukových plynů.
Zkoušel jsem vyměnit váhu vzduchu, nepomohlo... Dále jsem vyčistil agr... chyba se objevila po cca 50km... (
Agr jsem čistil jen tak jak jsem ho vytáhl ven... nevím jestli se dá ještě nějak ten vršek rozebrat nebo ne???)
Na jakém principu pracuje agr u tohoto motoru? Pracuje na podtlaku? k agr vede jedna hadička... tak by mě zajímalo na jakým principu se agr otevírá a zavírá...?
Astra G 1.7 DTI, 2003

Uživatelský avatar
Specnaz
Příspěvky: 87
Registrován: 29 dub 2007, 21:19
Bydliště: Teplice

Re: Něco málo o EGR

Příspěvek od Specnaz » 30 bře 2010, 20:07

Dnes jsem sundal EGR ventil.Je teda pěkně zarostlej u té jehly.

INFO O AUTĚ

Kód: Vybrat vše

- najeto 165000, EGR nebyl nikdy vyndán
- motor X16XEL, r.v. 99
DŮVOD DEMONTÁŽE EGR

Kód: Vybrat vše

- poslední půlrok mi při volnoběhu kolísají otáčky
- ztráta výkonu
- při pomalé jízdě cukání
FOTO
EGR.jpg
VÝSLEDEK ČIŠTĚNÍ

Kód: Vybrat vše

- volnoběžné otáčky pořád trochu kolísají
- při pomalé jízdě (cca 20 km/h) žádné cukání !
- při řazení, také žádné cukání !
Miluju HARDCORE, je to můj život a je stejně důležitej jako kamarádi,rodina,moje holka

visis
Příspěvky: 3
Registrován: 02 pro 2009, 21:41

Re: Něco málo o EGR

Příspěvek od visis » 19 dub 2010, 20:33

Mám astruG 1.4 16V a následující problém. Po nastartování se občas, ale ne vždy (hlavně za chladného počasí) objeví silné klepání motoru, jakoby to jelo jen na 3 válce. Někdy se celé auto rozklepe jako traktor a neudrží otáčky a chcípne. Často chcípne tím že jedu a když vyřadím, tak padnou otáčky a chcípne. Po nastartování se jí nechce na víc jak 2500ot a vůbec netáhne. Když se trochu ohřeje (stačí ujet třeba jen 1-2km) tak astra jede krásně jako by se nic nedělo.
V servisu mi řekly že by to mohly být přidřené ventily, že prý se to u 16V stává. Ale proč to dělalo poslední 2 zimy (léto klid) a letošní celou zimu to při -25°C nedělalo a začalo to až teď na jaře???
Svíčky nové a diagnostika nic neukáže.
Je mi to divné. :cry:

Nemohl by to být egr ventil???

Díky moc...

Uživatelský avatar
Mirďa
Příspěvky: 731
Registrován: 15 bře 2009, 20:34
Bydliště: 0strava
Kontaktovat uživatele:

Re: Něco málo o EGR

Příspěvek od Mirďa » 19 dub 2010, 23:02

Visis: Tenhle problém tady řeší myslím více lidí včetně mě.Ani já jsem s tím zatím 100%nepokročil, a stále je řešení sundat hlavu a tak dál,ale co když to těmi vodítky nebude? Napadla mě ještě jedna možnost,pokud by někdo ze servisáků měl nějakou kamerku, myslím že kontrola spalovacího prostoru a povrchu ventilů by hodně napověděla.Třeba tohle: http://www.seams.cz/category/novinky/
Opel Astra K r.v.2016 enjoy 1,4 74kw - současnost
Červený sedánek Opel Astra G CD, r.v 1999 1.4 16V X14XE, ,69000km - historie

visis
Příspěvky: 3
Registrován: 02 pro 2009, 21:41

Re: Něco málo o EGR

Příspěvek od visis » 20 dub 2010, 12:54

Fórum jsem pročítal a podobných problémů je tu hodně. Průšvih je že mě ještě začal téct olej ze simerinku mezi motorem a převodovkou a asi nezbude nic jiného než vyndat motor z auta.
Nejvíc mě mate že mi v servisu řekli že to budou ty ventily, ale nejsou si vlastně jistý. Jen že takových 16V oplů je hodně, 8V to prý nedělají. Tak tato závada prý potkala i mě. Snad se nepletou...
Asi do té opravy pujdu, protože jezdit musim a kdyby někde zůstal viset ventil, tak to by bylo hodně blbé.
Snad se to povede, kdyžtak dám potom vědět.
Kdyby jste někdo věděl nějaké další potřehy a rady ohledně tohoto podivného chování motoru, tak budu rád :wink:

funtcz
Příspěvky: 5
Registrován: 01 srp 2008, 16:33
Bydliště: Kopřivnice

Re: Něco málo o EGR

Příspěvek od funtcz » 05 kvě 2010, 16:54

Jak napsal vyše Specnaz
- poslední půlrok mi při volnoběhu kolísají otáčky
- ztráta výkonu
- při pomalé jízdě cukání
- před mesicem mi auto za jizdy zdechlo dva krat
Pak jsem šel za kamošem do servisu a on mi ho odmontoval a nechal na noc v nafte.Na druhy den jsem ho dal spet a tyden jezdil bez problemu.Pak jsem jel do Polska a po ujetych 150 km mi auto na ceste za jizdy zdechlo tak me napadlo odpojit EGR od napeti a auto mi jelo lepsi než jak jsem ho koupil.Dneska jsem ten EGR zaslepil uplne a jezdim tak.Novy stoji neco pres 4000 kč a použity 1500 kč ale i tak je škoda davat tolik protože neviš jestli ti po mesici neodejde.Jestli nekde na vrakaču najdu za 500 kč tak ho ješte tam dam jinak budu jeztit se zaslepenym.motor mam motor X16XEL, r.v. 99 a co jsem volal na par vrakovišt tak meli ze stejneho roku...

Odpovědět